Onze toekomstvisie

De klimaatuitdaging waar we nu voor staan luidt het einde van een tijdperk in en zorgt voor een enorme impact op de energiesystemen en op onze sector.

De tijd dat bedrijven installaties benaderen vanuit slechts één segment, waarbij ze een apparaat per keer installeren, is voorbij.

De Europese Green Deal
als grote drijfveer

De Green Deal is het Europese beleidskader om de klimaatdoelstelling voor 2030 en een klimaatneutraal Europa tegen 2050 te realiseren.

De belangrijkste beleidsdomeinen uit de Green Deal voor onze sector zijn:

Techlink vertegenwoordigt bedrijven die deel uitmaken van de waardeketen, ofwel ‘het ecosysteem’ van de sector van multifunctionele installatietechnieken.

Het Ecosysteem ‘Multifunctionele installaties’ bestaat uit verschillende spelers die nauw met elkaar verbonden zijn: fabrikanten, invoerders, distributeurs, installateurs en bedrijven actief in technisch onderhoud en energiebeheer.

We spreken van multifunctionele installaties omdat verschillende segmenten hieronder vallen: van elektrotechniek, HVAC, sanitair over beveiliging (inbraak, toegangscontroles en camerabewaking) tot verlichting, domotica, batterijen en elektrohuishoudtoestellen.

We mogen onze rol in de energietransitie niet onderschatten. Onze installaties zijn de motor van de maatschappij. Ze voorzien alle economische sectoren van energie, water en een aangenaam binnenklimaat. Maar ze zorgen er ook mee voor dat er eten en drinken is, dat mensen verzorging krijgen, hun hobby kunnen uitoefenen, zich kunnen ontspannen en zich verplaatsen. Ons Ecosysteem met al zijn expertise is dus van vitaal belang om de economie volop te laten draaien en de klimaatdoelstellingen te behalen.

We moeten meer doen dan louter uitvoeren en mee een voortrekkersrol spelen in de energietransitie. We moeten verder kijken dan de aanbodzijde van ons Ecosysteem en een actieve rol spelen om de vraag in de nieuwe energierealiteit aan te zwengelen.