Holistische energieconcepten

Het benaderen van installaties vanuit slechts één discipline waarbij enkel één product wordt ontwikkeld en/of geïnstalleerd is geen garantie voor succes op langere termijn.

Innovatieve systemen en de digitalisering zorgen er namelijk voor dat alles geconnecteerd wordt en met elkaar communiceert. Alle spelers binnen het Ecosysteem (fabrikanten, distributeurs, installateurs, onderhoudstechniekers en energiebeheerders) moeten samenwerken aan de uitwerking van een totaalconcept rond (energetische) renovaties.

Dat gaat van advies over de meest geschikte installaties, tot de integratie met andere installaties binnen een slim systeem, maar ook over het beheer en onderhoud vanop afstand, en de ophaling van defecte installaties en recuperatie van onderdelen.