Vormgeven beleid energietransitie

We moeten ook samenwerking zoeken met het beleid. De overheid is een waardevolle partner om ervoor te zorgen dat de regels duidelijk zijn en de omzetting ervan haalbaar en betaalbaar is.

We roepen dan ook op aan de beleidmakers om te zorgen voor duidelijke normen, regelvastheid en investeringszekerheid. Maatregelen moeten consistent en toekomstgericht zijn.

We willen het beleid mee vormgeven, maar om dit te doen hebben we ook feedback van op het 'installatieveld' nodig, zodat we het beleid kunnen toetsen aan de realiteit.